Gira de primavera de Dungsey Lhuntrul Dechen Gyurmey Rinpoche.

25-26 Abril en San Sebastián 

Cartell Final Donosti

29 Abril en Barcelona

cartell Final Barcelona